Now showing items 1-8 of 8

 • Hluk leteckých proudových motorů 

  Szelke, Ludvík
  Ve své bakalářské práci se snažím prezentovat zdroje hluku leteckých proudových motorů. Nejprve čtenáře seznámím s krátkou historii vývoje proudových motorů a principu funkce proudového motoru. Dále pokračuji všeobecnými ...
 • Jednostranné gramatiky s nahodilým kontextem 

  Zemek, Petr
  Tato disertační práce zavádí jednostranné gramatiky s nahodilým kontextem jako řízené gramatiky založené na bezkontextových gramatikách. V těchto gramatikách je ke každému pravidlu přiřazena množina povolujících symbolů a ...
 • Redukce nedeterministických konečných automatů 

  Procházka, Lukáš
  Nedeterministický konečný automat je důležitým nástrojem, který se používá pro zpracování řetězců v mnoha různých oblastech programování. V rámci zvýšení efektivity programů je důležité snažit se o zmenšování jeho velikosti. ...
 • Redukce velikosti konečných automatů pomocí SAT solveru 

  Šedý, Michal
  Nedeterministické konečné automaty (NKA) jsou široce využívány v počítačové vědě, například v oblasti formálních jazyků pro reprezentaci regulárních jazyků, k monitorování vysokorychlostních sítí, rozpoznávání obrazu, ...
 • Rozpoznávání textu v obraze 

  Bílek, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání textu v obraze a těmi metodami zpracování obrazu, které rozpoznání textu napomáhají. Zvláště se zaměřuje na problematiku obrazového spamu a jeho úpravu pro rozpoznání. Popisuje ...
 • Technologie tažení drátů 

  Štys, Michal
  Práce předkládá aktuální rešerši na téma technologie tažení drátu se zamřením na rozbor činitelů procesu, jejich výpočet a vliv na průběh procesu. V rámci rešerše jsou uvedeny jednotlivé metody tažení a technologický postup ...
 • Úloha síranu železnatého jako regulátoru tuhnutí a redukčního činidla portlandského slínku 

  Mončeková, Miroslava
  V roce 2003 byla směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/53/ES stanovena maximální hodnota rozpustného šestimocného chromu na 0,0002 % (vztaženo na celkovou hmotnost suchého cementu). Dodržení tohoto limitu vyžaduje ...
 • Zhodnocení bezpečnostních rizik IS a návrhy na jejich omezení 

  Hrazdil, David
  Dílo bude pojednávat o zabezpečení a možného narušení IS a návrhu na případné změny a kalkulačním (ekonomickým) výpočtem pro ně