Now showing items 1-2 of 2

  • Průběh zakázky v podniku 

    Račková, Kateřina
    V této diplomové práci bude řešena problematika, která může nastat v průběhu zakázky ve společnosti MORAVSKOLESZSKÉ DRÁTOVNY, a.s. V první části budou vysvětleny pojmy a metody týkající se této problematiky. V další části ...
  • Rizika řízení průběhu zakázky v podniku 

    Wolf, David
    Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky vybraného podniku, který se zabývá potiskem a prodejem reklamních a dárkových předmětů a s tím souvisejícími službami. Práce je rozdělena do tří částí. ...