Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza vybraných biologicky aktivních látek v cereálních výrobcích 

  Skutek, Miroslav
  Předložená diplomová práce se zabývala studiem biologicky aktivních látek, a to zejména různých typů sacharidů v cereálních výrobcích. V rámci experimentální části bylo použito celkem 29 různých reálných vzorků obilných ...
 • Bioaktivní látky obsažené ve výliscích z černého bezu 

  Šimšová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných chemických charakteristik v extraktu z výlisků, ve šťávě a v kompotu z bezu černého (Sambucus nigra L.). V teoretické části je popsána botanická charakteristika bezu ...
 • Biologicky významné látky v cereálních produktech 

  Vondráčková, Hedvika
  Předložená práce se zabývala studiem biologicky významných látek v cereálních produktech. V praktické části byly stanoveny vybrané aktivní látky v müsli tyčinkách. Nejvyšší obsah celkových polyfenolů, celkových flavonoidů, ...
 • Chemická charakteristika plodů slivoně mirabelky 

  Lukšová, Leona
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením chemických a fyzikálních charakteristik sušené, lyofilizované a kompotované mirabelky nancyské. Teoretická část je věnována původu, ekonomickému významu slivoní, botanickému ...
 • Extrakce bioaktivních látek z výlisků modrých hroznů 

  Jandrtová, Sabina
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných chemických charakteristik ve šťávě a v extraktech výlisků plodů révy vinné (Vitis vinifera L.). V teoretické části je popsána botanická charakteristika révy vinné, její ...
 • Měření celkových alkaloidů v tabáku. 

  Pipková, Renata
  Cílem této diplomové práce je stanovení obsahu celkových alkaloidů v různých druzích tabáku. K měření obsahu celkových alkaloidů jsou použity druhy tabáku používané k přípravě tabákových směsí a následně k výrobě cigaret. ...
 • Sledování vybraných parametrů hroznového vína před expedicí 

  Trávníčková, Jiřina
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na laboratorní sledování a stanovování vybraných parametrů vína, kam řadíme měrnou hmotnost vína, obsah alkoholu, obsah redukujících cukrů, titrovatelných kyselin, těkavých kyselin ...
 • Stanovení základních chemických charakteristik ostružinové pulpy 

  Pilátová, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných chemických charakteristik šťávy, pulpy a extraktu připravených z plodů ostružiníků dvou druhů, českých a ukrajinských. Teoretická část obsahuje botanickou charakteristiku ...
 • Utilizace syrovátky termofilními mikroorganismy 

  Rychová, Alexandra
  Tato diplomová práce se věnuje utilizaci syrovátky termofilními bakteriemi rodu Thermus a Geobacillus. Jako kultivační médium byla použita syrovátka, ze které byly odstraněny bílkoviny. Kultivace probíhaly v Erlenmeyerových ...
 • Využití odpadních materiálů k přípravě hydrolyzátů pro fermentační fázi. 

  Vadovičová, Natália
  Bakalářská práce je zaměřena na studium a porovnání různých druhů hydrolýz, jejich optimalizaci a také maximalizaci výtěžků nejvhodnější hydrolýzy pro navazující fermentaci. Jako substrát byly zvoleny pomerančové slupky. ...
 • Základní charakteristiky vína kvašeného ze samotoku a z lisovaného moštu 

  Becková, Eliška
  Tato práce se zabývá výrobou a školením bílého a červeného vína. První část je věnována teoretickými procesy a postupy při výrobě vína, popisuje sklizeň hroznů, kvašení, školení vína, chemické složení hroznů i vína, choroby ...
 • Základní chemická charakteristika brusinkové šťávy 

  Cao, Ha Thuy
  Bakalářská práce pojednává o brusinkách (Vaccinium vitis-ideaea, L.) a klikvách. Konkrétně se zabývá jejich plody – bobulemi, které byly využity na vybraná chemická stanovení. Ve spolupráci naší fakulty s Výzkumným a ...
 • Základní chemická charakteristika šťáv vybraných odrůd bílé srstky 

  Zelníčková, Jaroslava
  Teoretická část bakalářské práce zahrnuje taxonomické zařazení angreštu, dále se zabývá biologickými znaky, účinnými látkami obsaženými v plodech, zpracováním plodů angreštu a popisem metod využitých při stanovování. V ...
 • Základní chemická charakteristika šťáv vybraných odrůd červeného rybízu 

  Rucká, Markéta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení základní chemické charakteristiky plodů vybraných odrůd červeného rybízu, které byly vypěstovány ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském Holovousy s.r.o. Teoretická ...
 • Základní chemické parametry plodů několika odrůd třešní 

  Boberová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením základních chemických parametrů v plodech peckovin, a sice třešní (Prunus avium). Teoretická část obsahuje taxonomické zařazení třešně, její botanickou charakteristiku a pomologii ...
 • Základní chemické parametry plodů několika odrůd višní 

  Komárek, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením základních chemických parametrů v plodech višní (Prunus cerasus). Testovány byly odrůdy Köröšská, Pandy 6039 a Šumadinka. Obsah celkové sušiny leží v rozmezí 13,32–15,22 %, obsah ...