Now showing items 1-7 of 7

 • Charakterizace odrůd minoritního ovoce z hlediska využití v potravinářském průmyslu 

  Jurečková, Zuzana
  Závěrečná práce se zabývá jednou skupinou drobného ovoce, rodu Ribes tedy rybízem a angreštem. Posuzuje jejich fyzikální a chemické parametry s ohledem na možnost využití v těchto vlastností pro návrh nového typu výrobku ...
 • Extrakce bioaktivních látek z výlisků aronie 

  Kapiton, Ulyana
  Tato bakalářská práce se zabývá kvantifikací vybraných bioaktivních látek z aroniové šťávy, extraktů aroniových výlisků a z aroniového čaje. V teoretické části je uveden botanický popis aronie, druhu Aronia melanocarpa. ...
 • Extrakce biologicky aktivních látek z výlisků černého rybízu 

  Sedláčková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá extrakcí biologicky aktivních látek z výlisků černého rybízu (Ribes nigrum). Teoretická část obsahuje botanickou charakteristiku rostlinného druhu Ribes nigrum. Dále je část věnována biologicky ...
 • Stanovení vybraných nutričních parametrů v ovoci rostlinného rodu Ribes 

  Ledvina, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá zástupci drobného ovoce rostlinného rodu Ribes L. – rybízem, angreštem a jostou. Teoretická část uvádí historii a původ pěstování těchto zástupců, základní botanický popis jednotlivých druhů ...
 • Vybrané nutriční parametry některých druhů méně známého ovoce 

  Diblíková, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na chemickou analýzu šťáv z černého, červeného a bílého rybízu a josty (Ribes a Ribes x culverwellii). Teoretická část je věnována definici ovoce, významu ovoce ve výživě člověka, popisu rodů ...
 • Vznik akrylamidu v potravinách během tepelného zpracování potravin 

  Michalíková, Veronika
  Tato bakalářská práce má rešeršní charakter a zabývá se vznikem akrylamidu během tepelného zpracování potravin. Shrnuje poznatky o mechanismu tvorby akrylamidu, jeho výskytu v potravinách a také o analytických metodách, ...
 • Základní chemická charakteristika šťávy z aronie 

  Zámorská, Vendula
  Bakalářská práce se zabývá charakterizací plodů a stanovením základních chemických parametrů šťáv aronie (Aronia melanocarpa). Teoretická část práce pojednává o základním botanickém popise vybraných odrůd aronie a jejím ...