Now showing items 1-2 of 2

  • Cloudové aplikace s JavaScriptovým klientem 

    Hudec, Lukáš
    Práce zkoumá současné technologie pro tvorbu aplikací v cloudu s tlustým klientem v jazyce JavaScript. Teoretická část tyto technologie popisuje a porovnává. Praktická část se zabývá návrhem a implementací demonstrační ...
  • Software pro online reklamace 

    Pololáník, Petr
    Tato práce se zabývá vytvářením moderních webových aplikací. Jsou rozebrané technologie, které se používají při návrhu a implementaci těchto aplikací. Práce se převážně zabývá vytvořením aplikace pro vyřizování reklamací. ...