Now showing items 1-5 of 5

 • Modul rozhraní Ethernet pro platformu FITkit 

  Šoustar, Jiří
  Práce se zabývá problematikou vestavěných systému, síťové komunikace a podpory síťové komunikace ve vestavěných systémech. Dále představuje výukovou platformu FITkit a nabízí koncepci rozšíření této platformy o síťové ...
 • Návrh počítačové sítě pro malou firmu 

  Vaňková, Jana
  Pro zpracování mé bakalářské práce jsem zvolila téma „Návrh počítačové sítě pro malou firmu“. V této práci se budu zabývat analyzováním současného stavu počítačové sítě ve firmě IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., popisem teoretických ...
 • Návrh počítačové sítě pro organizaci státní správy 

  Báča, Josef
  Bakalářská práce se věnuje počítačovým sítím. Jejím hlavním cílem je navrhnout nové rozšíření počítačové sítě v budově Okresní správy sociálního zabezpečení ve Svitavách podle jejich požadovaných parametrů tak, aby co ...
 • Projekt VPN pro přístup klientů do do korporátní sítě obchodního řetězce v regionu střední Evropa 

  Ondrák, Richard
  Tato práce se zabývá problematikou vzdáleného přístupu klientů do korporátní sítě nadnárodního obchodního řetězce Tesco Stores v regionu střední Evropy. Na základě zhodnocení současných možností vzdáleného přístupu bude ...
 • Web server pro vestavěné aplikace 

  Pirkl, Tomáš
  V této práci je popsána problematika návrhu Embedded systému s možností síťové komunikace. Je zde navrhnuta platforma pro implementaci Embedded web serveru, která obsahuje mikrokontrolér, řadič rozhraní Ethernet a paměťový ...