Now showing items 1-13 of 13

 • Algoritmy generování trojfázové sinusové pulsní šířkové modulace 

  Rudolf, Ladislav
  Cílem této bakalářské práce je uvést čtenáře do problematiky algoritmu generování trojfázové sinusové pulsní šířkové modulace. Hlavní pozornost je věnována metodám generování pulsně šířkové modulace, jako je komparační ...
 • Aplikace fuzzy logiky při výběrů dodavatele 

  Remeš, Filip
  V diplomové práci jsou použity moderní metody analýzy a modelování. Diplomová práce umožňuje aplikaci fuzzy logiky při výběru dodavatele s vyhodnocením jeho možných rizik pro stavební podniky. Cílem této práce je vymezení ...
 • Automatizace měření Zenerových referencí 

  Bábek, Tomáš
  Tato práce se zabývá metrologií se specializací na stejnosměrné napětí. V úvodu práce jsou vysvětleny pojmy z oboru metrologie, přehled jednotek SI a vysvětlení pojmu etalonu a jeho druhů. Jsou zde popsány primární etalony ...
 • Band Gap - přesná napěťová reference 

  Bubla, Jiří
  Projekt je zaměřený na návrh přesné napěťové reference Bandgap v technologii monolitických integrovaných obvodů. Tento obvod se vyznačuje velmi nízkým teplotním koeficientem v řádu jednotek ppm/°C a napětím blízkým 1,205V. ...
 • Design of Voltage Reference Circuit in OnSemi I3T Technology 

  Pěček, L. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The aim of this paper is to design accurate bandgap voltage reference circuit in OnSemi I3T technology. A trimming technique with transistor switches is utilized to adjust output reference voltage and reduce overall error ...
 • Informační centrum 

  Kovář, Jindřich
  Předmětem bakalářské práce je statický návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce informačního centra. Jedná se o dvoupodlažní budovu s půdorysnými rozměry 24 x 24m. Návrh je řešen ve dvou variantách. V obou z nich se jedná ...
 • Návrh napěťové reference v technologii ONSemi I3T 

  Pěček, Lukáš
  Napěťové reference tvoří základní součást většiny integrovaných obvodů. Cílem této práce je popsat jejich princip a v technologii ONSemi I3T25 navrhnout kompletní obvod reference včetně layoutu. Byla navržena bandgap ...
 • Odsíření práškového granulačního kotle K3 na Teplárně Olomouc 

  Haluza, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti odsíření práškového granulačního kotle K3 na Teplárně Olomouc. Kotel K3 spaluje černé energetické uhlí a po 1.1.2016 již nebude plnit nové přísnější emisní limity. Práce ...
 • Přehled, návrh a analýza různých typů zdrojů proudu. 

  Kacafírek, Jiří
  Rozbor několika typů proudových zrcadel a referenčních zdrojů proudu a návrh zdroje proudu 5 uA v technologii CMOS 0,7um. Navržená proudová reference pracuje na principu rozdílu prahového napětí dvou PMOS tranzistorů.
 • Přístup k objektovým datům databáze Oracle 10g z jazyka Java 

  Novák, Michal
  Práce pojednává o objektových rozšířeních databázového systému Oracle 10g a přístupu k nim z programového prostředí Javy.
 • Reference Signals In Intracranial Eeg: Implementation And Analysis 

  Uher, Daniel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The idea of an artifact-free brain activity recording has been circling around the scientific world for a few decades. Noise present in brain activity recordings may complicate the process of evaluation and interpretation. ...
 • Vyhodnocování dopravního hluku a jeho modelování 

  Černoch, Adam
  Úkolem diplomové práce je seznámení s problematikou dopravního hluku, se zaměřením na hluk ze silniční dopravy. Je zde popsáno, co je to hluk, jak vzniká, jeho zdroje a jaké existují metody jeho měření. Dále jsou uvedena ...
 • Využití programu PHOTOMODELER v soudně inženýrské praxi 

  Zdražilová, Alena
  Hlavním úkolem diplomové práce je zjistit z pořízené dokumentace rozměry rodinného domu a následně je využít ke zpracování 3D modelu. Dále by také měly být otestovány a stanoveny optimální postupy pořizování fotodokumentace, ...