Now showing items 1-6 of 6

 • Komunikační protokol pro messenger 

  Bílý, Ondřej
  Bakalářská práce pojednává o tématu Komunikační protokol pro messenger a jeho zabezpečení. V jejím úvodu jsou rozebrány základní poznatky z oblasti kryptografického zabezpečení dat. Další dvě části se zaměřují na nejpoužívanější ...
 • Modul rozhraní Ethernet pro platformu FITkit 

  Šoustar, Jiří
  Práce se zabývá problematikou vestavěných systému, síťové komunikace a podpory síťové komunikace ve vestavěných systémech. Dále představuje výukovou platformu FITkit a nabízí koncepci rozšíření této platformy o síťové ...
 • Návrh komunikační síťové infrastruktury administrativní budovy 

  Guzma, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete pre administratívnu budovu v plánovanej výstavbe. Východiskami návrhu sú v prvom rade požiadavky budúceho vlastníka a pôdorys stavby. V práci sú ďalej popísané postupy ...
 • Návrh počítačové sítě pro malou firmu 

  Vaňková, Jana
  Pro zpracování mé bakalářské práce jsem zvolila téma „Návrh počítačové sítě pro malou firmu“. V této práci se budu zabývat analyzováním současného stavu počítačové sítě ve firmě IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., popisem teoretických ...
 • Návrh síťové infrastruktury společnosti 

  Šimončičová, Lenka
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete pre objekt investora. Východiskom je pôdorys stavby a požiadavky majiteľa. V práci tejto práce sú popísané teoretické východiská a špecifické postupy potrebné pre ...
 • Web server pro vestavěné aplikace 

  Pirkl, Tomáš
  V této práci je popsána problematika návrhu Embedded systému s možností síťové komunikace. Je zde navrhnuta platforma pro implementaci Embedded web serveru, která obsahuje mikrokontrolér, řadič rozhraní Ethernet a paměťový ...