Now showing items 1-4 of 4

 • Nekonvenční metalurgické pochody a tavicí agregáty 

  Dvořák, Jan
  Bakalářská práce je odbornou rešerší, popisující nekonvenční metalurgické pochody a tavicí agregáty. Je vysvětlen princip každého pochodu a jeho případné možnosti a použití.
 • Problematika odplynění menších množství taveniny u slitin hliníku 

  Spáčil, Ivo
  Tavenina o hmotnosti 40 kg byla odplyněna dvěma metodami: Ponoření odplyňovací tablety do taveniny ponorným zvonem a probublávání argonu trubicí s porézní zátkou. V průběhu experimentu byly použity i tablety pro řízené ...
 • Průmyslová výroba lihu 

  Flajs, Roman
  Bakalářská práce se zabývá průmyslovou výrobou lihu pro potravinářské a palivové účely. Cílem práce je popsat suroviny na výrobu lihu se zaměřením na lignocelulosové materiály a mikroorganismy, které se používají při jejich ...
 • Rafinace a charakterizace oleje získaného z hroznových jader 

  Prchal, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zaobírá tématem extrakce vinného oleje ze semen Révy vinné, rafinací extrahovaného oleje a charakterizací vinného oleje. Vinný olej byl extrahován z hroznových semen získaných ze zářijové sklizně ...