Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza parametrů infračerveného zobrazení 

  Zembol, Filip
  Tématem mé práce je analýza parametrů infračerveného zobrazení a využití těchto parametrů pro sestrojení termografické rovnice a programu v prostředí MATLAB, ve které graficky zobrazíme rovnici termografie a vliv jednotlivých ...
 • Analýza parametrů infračerveného zobrazení 

  Zembol, Filip
  Tématem mé práce je analýza parametrů infračerveného zobrazení a využití vyzařovacích zákonů pro sestrojení termografické rovnice, která bude zahrnovat vliv okolních faktorů na výsledný teplotní reliéf snímaného tělesa. ...
 • Čtyřprvková anténní řada pracující se čtvrtinou módu 

  Janoušek, Jiří
  Práce se zabývá problematikou modelu kruhově polarizované čtyřprvkové anténní řady pracující se čtvrtinou módu. Řeší také komplexní strukturu mikropáskové budicí sítě. Cílem práce bylo vytvořit fyzický funkční model této ...
 • Dielectric Properties Determination of a Stratified Medium 

  Yoiyod, P.; Krairiksh, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-04)
  The method of detection of variation in dielectric properties of a material covered with another material, which requires nondestructive measurement, has numerous applications and the accurate measurement system is desirable. ...
 • A Method Based on the Theory of Small Reflections to Design Arbitrary Passband Microstrip Filters 

  Yuan, Y.|Wu, W.; Yuan, W.; Wu, S.; Yuan, N. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-04)
  A method to design a kind of microstrip filters consisting of only opened stubs and shorted stubs is proposed in this paper. This method is based on the Theory of Small Reflections, and the equations to calculate dimensions ...
 • Miniaturní anténa pro mobilní aplikace 

  Šmarda, Marek
  Tato práce se zabývá nejznámějšími konstrukcemi planárních antén. Rozebírá vybrané metody připojení napájení planárních antén s možností impedančního přizpůsobení. Důležitou částí práce je popis technik pro zvětšení šířky ...
 • A Novel Method to Design Stub-loaded Microstrip Filters with Arbitrary Passband Based on the Reflection Theory and Monte Carlo Method 

  Ma , Y.H.; Yuan, Y.; Yuan, W.; Wu, W.; Yuan, N. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-04)
  In this paper, a novel method for microstrip filters with arbitrary passband design is proposed. A kind of stub-loaded microstrip filter with asymmetric structure is proposed. The mathematic function of total reflection ...
 • Přizpůsobování impedancí na vedení v Matlabu 

  Straka, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přizpůsobování impedancí na vedení a pochopení konstrukce Smithova diagramu. Jsou zde uvedeny základní poznatky o teorii vedení a zobrazeno chovaní napětí a proudu podél vedení ...
 • Speciální metody mikrovlnných vektorových měření 

  Urbanec, Tomáš
  V práci je popsán princip měření metodou šestibranu, jeho teoretický návrh, vliv jeho parametrů na přesnost měření a vlastnosti dalších obvodů pro zpracování jeho signálů. Jednoduchý šestibran byl plně realizován a jeho ...
 • Šíření vln na homogenním vedení 

  Brázda, Daniel
  Tato práce se zabývá sířením elektromagnetických vln. V teoretické části je popsáno šíření vln ve volném prostředí i na vedení. Hlavním cílem této práce je navrhnout nové rozložení laboratorní úlohy, ve které studenti měří ...
 • Total Differential Errors in One-Port Network Analyzer Measurements with Application to Antenna Impedance 

  Yannopoulou, N.; Zimourtopoulos, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-06)
  The objective was to study uncertainty in antenna input impedance resulting from full one-port Vector Network Analyzer (VNA) measurements. The VNA process equation in the reflection coefficient ρ of a load, its measurement ...
 • Vizualizační nástroj pro práci se Smithovým diagramem 

  Marek, Martin
  Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit vizualizační nástroj pro práci se Smithovým diagramem v programovém prostředí MATLAB. V grafickém uživatelském prostředí jsem zkonstruoval standardní Z-Smithův diagram, který vykresluje ...