Now showing items 1-2 of 2

  • Praktické postupy v elektromyografii 

    Svobodová, Eva
    Tato bakalářská práce je v první části zaměřena na prvky svalové a nervové struktury a na šíření vzruchu (signálu) mezi nimi. Další část se zabývá elektromyografií jako vyšetřovací metodou, která je využívána v lékařské ...
  • Snímání EMG a jeho hodnocení 

    Mášová, Lenka
    Tato bakalářská práce je v první části zaměřena na svalové a nervové struktury, a na přechod signálu, který se šíří mezi nimi. Další část se zabývá základními požadavky na elektromyograf a jeho příslušenství. Poté následuje ...