Now showing items 1-15 of 15

 • Mechanické testování pájených spojů 

  Drab, Tomáš
  Práca obsahuje teoretické spracovanie elektrotechnickej výroby pre bezolovnaté spájkovanie pretavením. Obsahuje popis procesov prebiehajúcich v procese spájkovania. Zahŕňa spôsoby aplikácie spájkovacej pasty a princípy ...
 • Měření teplotních profilů BGA pouzder u pájení přetavením 

  Tomčáková, Anna
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou meranie teplotných profilov PBGA puzdier u spájkovania pretavením. V úvodnej časti sa zaoberá problematikou spájkovania pretavením a faktormi, ktoré ovplyvňujú spožahlivosť ...
 • Navlhavost materiálů součástek a rychlost vysoušení 

  Pospíšil, Tomáš
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá procesy, které jsou spojené s vlhkostí v elektrotechnice. Bakalářská práce je zaměřené na součástky a základní materiály, které jsou citlivé na vlhkost a na jejich defekty způsobené ...
 • Návrh pájecí stanice pro reballing BGA pouzder 

  Janiš, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem pájecí stanice pro reballing pouzder BGA v ochranné dusíkové atmosféře. Jsou v ní přiblíženy principy pájení přetavením, výhody ochranné dusíkové atmosféry na kvalitu výsledného pájeného spoje ...
 • Nízkoteplotní bizmutové pájecí pasty 

  Švéda, Miloš
  Tato diplomová práce se zabývá bizmutovými nízkoteplotními pájecími pastami. Popisuje vlastnosti bizmutových pájecích past. Ukazuje postup výroby zkušební desky plošných spojů. V práci je optimalizováno nastavení teplotního ...
 • Nízkoteplotní bizmutové pájecí pasty 

  Vogel, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá nízkoteplotními pájecími pastami s různým obsahem bismutu. Zaměřuje se na materiálové, procesní a enviromentální vlivy, které ovlivňují spolehlivost pájeného spoje. Také je zde popsán vliv ...
 • Optimalizace faktorů ovlivňujících spolehlivost pájení moderních elektronických pouzder 

  Otáhal, Alexandr
  Práce je zaměřena na výzkum a vývoj nové metody pro vytvoření, resp. obnovení, kulových pájkových vývodů na pouzdrech s pájkovými kulovými vývody (BGA, CSP, SOP apod), a to na základě zkoumání a optimalizace parametrů ...
 • Pevnost pájených spojů na keramických substrátech 

  Jansa, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bezolovnatého pájení a následným testováním mechanických vlastností vytvořeného spoje. V teoretické části práce jsou rozebrány druhy bezolovnatých pájek, vliv ochranné atmosféry na ...
 • Porovnání vlastností pájených spojů na keramických substrátech pomocí zkoušky střihem 

  Lipavský, Lubomír
  Tato práce se zabývá problematikou bezolovnatého pájení v ochranné atmosféře se zaměřením na mechanické zkoušky. Teoretická část je zaměřena na druhy bezolovnatých pájek, mechanické zkoušky prováděné na pájených spojích a ...
 • Roztékavost bezolovnatých pájek na keramických substrátech 

  Lipavský, Lubomír
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezolovnatého pájení v ochranné atmosféře se zaměřením na test roztékavosti. Teoretická část je zaměřena na druhy bezolovnatých pájek, zkoušky smáčivosti prováděné na pájených ...
 • Tavidlové zbytky po pájení přetavením 

  Uhlář, Vít
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s problematikou tavidlových zbytků vzniklých po pájení přetavením ve vztahu k deskám plošných spojů. První část se zabývá uvedením do problematiky pájecích past a samotných ...
 • Vizuální porovnání bezolovnatých spojů pro různé materiálové kombinace 

  Šula, Matěj
  Bakalářská práce popisuje problematiku pájecího procesu. Shrnuje základní poznatky z pájecího procesu, bezolovnatých slitin a z vizuálního testování pájeného spoje. V práci se porovnává vliv ochranné dusíkové atmosféry na ...
 • Vliv integrálu teploty a času pájení na kvalitu pájeného spoje 

  Kučírek, Martin
  Diplomová práce v teoretické části rozebírá problematiku integrálu teploty a času (Q), jenž má významný podíl na kvalitě pájeného spoje. Praktická část popisuje návrh a postup výroby testovací desky s plošnými spoji pro ...
 • Vliv integrálu teploty a času pájení na kvalitu spoje 

  Dosedla, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem integrálu teploty a času pájení na kvalitu bezolovnatého pájeného spoje se zaměřením na využití pájecího procesu přetavením. V teoretické části jsou zde shrnuty základní poznatky a ...
 • Výzkum jakosti pájených spojů u pouzder BGA a QFN 

  Otáhal, Alexandr
  Tato diplomová práce popisuje specifika technologií a výrobu pouzder BGA a QFN. Dále shrnuje jejich nejpoužívanější metody zkoušek a kontroly jakosti. Popisuje výrobu zařízení pro pájení v dusíkové atmosféře s následným ...