Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza elektromagnetické vlny na rozhraní heterogenního prostředí 

  Kadlec, Radim
  Práce se zabývá analýzou řešení poměrů na rozhraní vrstev s různými elektromagnetickými vlastnostmi s využitím důsledného teoretického odvození analytických vztahů. Problém řeší i pro vícenásobná rozhraní se zahrnutím ...
 • Analýza účinku koncentrace slunečního záření na degradaci tepelných izolací ve skladbách plochých střech 

  Židek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá vlivem přímého a odraženého slunečního záření na teplotní namáhání a degradaci tepelných izolací ve skladbách plochých střech. Na mnoha stavbách se objevil problém ve výrazné degradaci tepelné ...
 • Distributed Ray Tracing 

  Slovák, Radek
  Práce se zabývá studiem globální zobrazovací metody distribuované sledování paprsku. Ta z matematického popisu scény generuje dvourozměrné obrazy o vysoké kvalitě a realističnosti. Práce rozebírá problematiku a vysvětluje ...
 • Grafické intro 64kB s použitím sledování paprsku 

  Krupa, Martin
  V mé bakalářské práci jsem mňel za úkol seznámit se s fenoménem grafického intra s omezenou velikostí, prostudovat existujíci zobrazovací techniky, které využívají sledování paprsku v reálnem čase a za pomocí týchto technik ...
 • Měření parametrů axiálních ložisek 2D triangulační technikou 

  Schrötter, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom systému na meranie parametrov axiálnych ložísk za využitia aktívnej optickej 2D triangulácie. Navrhnutý systém je schopný kompenzovať chybu merania spôsobenú lomom svetla na vrstve ...
 • Ray tracing na architektuře CUDA 

  Bidmon, Lukáš
  Tato práce se zabývá využitím grafických karet podporujících CUDA pro výpočet ray tracingu. Nejdříve je představen klasický rekurzivní algoritmus pro ray tracing a je uveden matematický základ, použitý při výpočtech, pro ...
 • Sledování paprsku ve 2D přes jednoduché optické členy 

  Danczi, Dávid
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací programu, který simuluje metodu sledování paprsku přes jednoduché optické členy. Dále rozebíra problematiku základů počítačové grafiky a popis programového ...
 • A Terrestrial Multiple-Receiver Radio Link Experiment at 10.7 GHz - Comparisons of Results with Parabolic Equation Calculations 

  Valtr, P.; Pechač, Pavel; Kvicera, V.; Grabner, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-04)
  This work presents the results of a terrestrial multiple-receiver radio link experiment at 10.7 GHz. Results are shown in the form of the power levels recorded at several antennas attached to a receiving mast. Comparisons ...
 • Vliv technologie výroby kečupů na retenci nutričně významných látek 

  Smolka, Bronislav
  Cílem teoretické části této diplomové práce bylo optimalizovat postup výběru tuzemské suroviny s ohledem na co nejvyšší refrakci a barvu. V praktické části byl sledován vliv technologie výroby kečupů s ohledem na retenci ...
 • Zobrazení kulečníku pomocí distribuovaného sledování paprsku 

  Krivda, Marian
  Práce se zabýva studiem metody realistického zobrazení scény prostrednictvím distribuovaného sledování paprsku. Tato metoda simuluje různé vizuální efekty a tím generuje dvourozměrné obrázky s vysokou mírou realističnosti. ...
 • Zobrazování terénu a vodní hladiny v počítačové hře 

  Kopecký, Marek
  Tato bakalářská práce je zaměřená na vykreslování vody a terénu, což je klíčová část mnoha počítačových her a simulací. Výsledná aplikace běží plynule a je vytvořená v XNA Frameworku. Vykreslování terénu zahrnuje ...