Now showing items 1-7 of 7

 • Forsterit a možnosti jeho syntézy 

  Nguyen, Martin
  Cílem této bakalářské práce je charakterizovat nejvýznamnější vlastnosti forsteritu a jeho využití v praxi. Teoretická část obsahuje charakteristiku jednotlivých surovin, které se používají k syntéze forsteritu a posouzení ...
 • Polymer-cementové kompozity pro žárovzdorné aplikace 

  Zbončák, Marek
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prípravou vysoko pevnostných polymér-cementových kompozitov na báze vápenato hlinitanového cementu a polyvinylalkoholu. MDF kompozity sú zaujímavé svojimi mechanickými vlastnosťami, ktoré ...
 • Polymer-cementové kompozity se zvýšenou žáruvzdorností 

  Žůrová, Marcela
  Předmětem bakalářské práce je příprava vysokopevnostních polymer – cementových kompozitů na bázi vápenato – hlinitanového cementu a polyvinylalkoholu. Pro macro – defekt – free (MDF) kompozity je charakteristická nízká ...
 • Současné trendy ve výrobě keramických skořepinových forem 

  Jankůj, Luděk
  Závěrečná práce se zabývá vlastnostmi a výrobou keramické skořepinové formy u metody vytavitelného modelu. Literární rešerše se zaměřuje na základní části výroby této formy, používané keramické suspenze a žáruvzdorné posypy. ...
 • Vliv chemického složení oceli na strukturu a vlastnosti korozivzdorných ocelí 

  Valenta, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřená na vysokolegované austenitické a austeniticko-feritické (duplexní) oceli. Teoretická část práce zahrnuje rozdělení vysokolegovaných ocelí a základní seznámení s touto problematikou. V ...
 • Vliv technologie výroby na vlastnosti forsteritu 

  Nguyen, Martin
  Cílem této diplomové práce je posoudit vliv technologie výroby na vlastnosti forsteritu. Teoretická část obsahuje základní parametry a využití forsteritu v praxi současně s různými možnostmi výroby forsteritu. Hlavní důraz ...
 • Vyhořívání lehčiv ve střepu šamotových žáromateriálů 

  Smékalová, Veronika
  Lehčené šamotové výrobky jsou oblíbeným stavebním materiálem. Na trhu se jich vyskytuje velké množství druhů, avšak stále nejvyužívanější možnost lehčení je pomocí organických surovin. To přináší určité problémy při výrobě ...