Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace přímého chlazení pro klimatizaci budov 

    Vlček, Petr
    Diplomová práce se věnuje problematice přímého chlazení pro potřeby systémů klimatizace budov. Zaměřuje se na shrnutí teoretických základů a fyzikální podstaty chladící a klimatizační techniky. V rámci práce byl experimentálně ...
  • Chlazení ve vzduchotechnice 

    Vacková, Tereza
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou přímého chlazení. Teoretická část popisuje termodynamické zákony, základní termodynamické děje v ideálním plynu a jednotlivé chladící cykly. V experimentální části byla řešena ...