Now showing items 1-1 of 1

  • Zkapalněný zemní plyn 

    Borkovec, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá zkapalňováním zemního plynu, jeho transportem, skladováním a opětovným odpařováním. V rámci práce byl navržen malý zkapalňovací cyklus a odpařovací jednotka.