Now showing items 1-20 of 27

 • Akumulace energie v tlakovém vzduchu 

  Rešiliáno, Tomáš
  Práce se zabývá principem a problematikou provozu akumulačních elektráren, označovaných zkratkou CAES (Compressed Air Energy Storage). Jsou uvedeny a popsány příklady již existujících i připravovaných elektráren typu CAES ...
 • Analýza a návrh způsobu využití brownfields v bývalé cihelně v Brně 

  Pšikalová, Věra
  Diplomová práce se zabývá problematikou regenerace a opětovného využití brownfieldů v návaznosti na trvale udržitelný rozvoj. Cílem práce je podrobná analýza a tvorba návrhu nového využití brownfieldu bývalé Kohnovy cihelny ...
 • Analýza a návrh způsobu využití brownfields v bývalém areálu ABB EJF 

  Klimeš, Petr
  Tato diplomová práce řeší aktuální problematiku opětovného využití „brownfields“ v návaznosti na problematiku udržitelného rozvoje. Prvotním cílem práce je podrobná analýza a vytvoření návrhu na nejlepší možné využití ...
 • Bronx - změna adresy (přestavba káznice) 

  Kozel, Ondřej
  Předmětem řešení této diplomové práce je koncepční architektonická studie nástavby, dostavby a rekonstrukce budovy bývalé káznice v brněnském Bronxu a nové ideové řešení přilehlých prostor a celkového stavebního programu. ...
 • Cementové směsi a jejich využití pro zlepšení životního prostředí při výrobě odlitků 

  Svobodová, Radka
  Tato bakalářská práce popisuje výrobu cementu, jeho rozdělení a využití v průmyslu, chemické, fyzikální a technologické vlastnosti. Píše se zde o jeho přednostech a kvalitách, ale i nevýhodách či nedostatcích. U cementových ...
 • Degradace solárních článků světlem 

  Indra, Jiří
  Diplomová práce se věnuje problematice degradace solárních článků světlem. V teoretické části po obecném úvodu popisuje mechanismy degradace článků při osvětlení a jejich projevy při provozu článků. V praktické části přináší ...
 • Ekonomické hodnocení využití brownfieldu pro residenční výstavbu 

  Sabo, Jakub
  Práce se zaobírá problematikou „brownfield“ a jejich regenerací. Je rozdělená na dvě části a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vymezeny ukazatele zhodnocení ekonomické efektivnosti, základní ekonomické ...
 • Ekonomika regenerace brownfieldu 

  Lukele, Petra Elly
  Disertační práce se zaměřuje na ekonomický pohled zásahů do rozsáhlé problematiky brownfields, tedy neobydlených částí měst, opuštěných hal, budov, průmyslových zón. Sleduje faktory ovlivňující jejich regeneraci, zabývá ...
 • Energetické hodnocení a aplikace rekuperačního výměníku ve vzduchotechnice 

  Šafář, Robert
  Diplomová práce se zabývá problematikou zpětného získávání tepla ve vzduchotechnických systémech. Jedná se o experimentální měření deskového výměníku po dobu jednoho roku. Tato práce srovnává účinnost danou výrobcem výměníku ...
 • Filtry pevných částic pro vznětové motory 

  Hanák, Jiří
  Bakalářská práce popisuje vznik škodlivých částic při spalovacím cyklu vznětového motoru a zamezení jejich šíření do ovzduší pomocí filtrů pevných částic. První část práce se zabývá typy a mechanismy vzniku těchto částic ...
 • Kondenzační parní turbina 25 MW 

  Mašek, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a výpočtem jednotělesové kondenzační parní turbíny o výkonu 25 MW s odběry páry pro papírenský průmysl. Práce se zaměřuje na výpočet tepelné bilance turbíny se dvěma technologickými odběry ...
 • Kondenzační parní turbína 

  Borýsek, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem parní kondenzační turbíny pro páru o admisním tlaku 125 bar, teplotě 540 °C a maximálním průtoku páry do turbíny 130 t/h. Navrhnuto je tepelné schéma obsahující nízkotlakou i vysokotlakou ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Halouzková, Radana
  Diplomová práce řeší otázku založení reálného a konkurence schopného podniku v oblasti zdraví, nejen psychického, ale i fyzického. Základ projektu tvoří kvalitně sestavený podnikatelský plán. Podnik se zabývá regenerační ...
 • Porovnání tepelných účinností cyklů 

  Přívozník, Martin
  Tato diplomová práce na téma Porovnání tepelných účinností cyklů se zabývá výpočtem tepelných schémat s přihříváním i bez přihřívání pro různé výkony. Výpočet je proveden pomocí odborné literatury. V úvodu práce je rozebrán ...
 • Regenerace bytového domu v Ivančicích - realizace etapy opláštění objektu 

  Stuchlík, Vladislav
  Předmětem této bakalářské práce je řešení technologické etapy regenerace bytového domu v Ivančicích. Součástí regenerace bude výměna balkonů za lodžie, zateplení ploché střechy polystyrenem a zateplení obvodového pláště ...
 • Regenerace tepla a vody při sušení papíru 

  Milko, Michal
  Diplomová práca s názvom Regenerace tepla a vody pri sušení papíru sa zaoberá využitím teplého odpadného vzduchu, ktorý je ventiláciou odvetrávaný počas procesu sušenia papiera v papierni. Ďalej sa detailne venuje návrhu ...
 • Revitalizace areálu Filmových ateliérů Zlín 

  Soušková, Anna
  Předmětem diplomové práce je urbanistické řešení revitalizace území Filmových ateliérů Zlín, jeho obnova pro filmovou tvorbu a další využití. Vizí je v dané lokalitě docílit formou vzájemně propojených dílčích záměrů ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt a nebytový prostor v lokalitě Brno - Lesná 

  Urbánek, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zaměřuje na srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu byt a nebytový prostor v lokalitě Lesná, kde jsou vystavěné typové panelové stavby a to vícebytové typu J. Jsou zde použité nejběžnější ...
 • Staro - nové městské lázně 

  Vítek, Filip
  Projekt obnovy zimních lázní si klade za cíl zodpovědět otázku na znovuvyužití bývalých městských lázní v Brně – Zábrdovicích. Řešení se snaží zasadit soudobý lázeňský provoz do stavby, která již od počátku nesplňovala ...
 • Stavebně technologická etapa regenerace obvodového pláště 

  Křípal, Vladimír
  Předmětem této bakalářské práce je řešení stavebně technologické etapy regenerace obvodového pláště Základní školy Chrast. Součástí práce je regenerace stávajících omítek a provedení kontaktního zateplovacího systému za ...