Now showing items 1-20 of 21

 • 1. Návrh kontrolních procesů vevýrobě bezpečtnostního ventilu 

  Jaša, Aleš
  Tato práce se zabývá přesným definováním kontrolních procesů pro komponenty výrobku PLV5, jehož výrobce je firma Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Cílem byly přesné definice měřicích metod, díky kterým by dodavatelé jednotlivých ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Krušina, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace pomocí finanční analýzy a následnému využití statistických metod pro společnost CZECH HYDRO, s.r.o. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí – teoretickou ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Spasibionak, Karyna
  Bakalářská práce se zaměřuje na ocenění finančního stavu společnosti NOTINO s.r.o. s použitím finanční analýzy, pak pomocí statistických metod s následným využitím analýzy časových řad vybraných ekonomických ukazatelů. ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Dikhtyar, Andriy
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku CHRIŠTOF, spol. s.r.o. Celková struktura bakalářské práce je rozdělená na tři části – teoretickou, praktickou a návrhovou část. Teoretická část ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Koštur, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení účetních a finančních dat vybraného podniku, konkrétně Weppler & Trefil s.r.o., jak pomocí nástrojů finanční analýzy, tak pomocí statistických metod, mimo jiné i časovými řadami. ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů společnosti Šroubárna Kyjov pomocí statistických metod 

  Sedláček, Libor
  Bakalářská práce se zabývá problematikou regresní analýzy a časových řad. Pomocí těchto statistických metod je zde analyzována finanční situace konkrétní společnosti. Tyto metody jsou zde pak aplikovány na konkrétní údaje, ...
 • Analýza některých ukazatelů podniku LERO plus s.r.o 

  Hlavinka, Roman
  Bakalářská práce se zabývá analýzou některých ukazatelů podniku LERO plus s.r.o. za určité časové období pomocí časových řad. Obsahuje teoretická východiska potřebná ke správné analýze a samotný rozbor výsledků analýzy s ...
 • Analýza tržeb firmy ODEKO,s.r.o. 

  Šubrtová, Nela
  Vypracovaná analýza je zaměřena na stanovení budoucího vývoje tržeb podniku. Veškeré údaje použité v této práci jsem čerpala z poskytnutých podnikových dokumentací. Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat analýzu, která ...
 • Analýza vybraných ukazatelů e-shopu firmy Ecoprint s.r.o. 

  Nečasová, Silvie
  Bakalářská práce se zabývá analýzou elektronického obchodu firmy Ecoprint s.r.o. První část práce obsahuje teorii o časových řadách, testech statistických hypotéz a regresní analýze. Druhá část se pak zabývá analýzou ...
 • Analýza vybraných ukazatelů firmy Ligurský 

  Ligurský, Ivo
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných ukazatelů podniku prostřednictvím časových řad. Teoretická část práce popisuje definice a použité metody. Praktická část se zabývá aplikací metod a rozboru výsledků analýzy. ...
 • Analýza vybraných ukazatelů nemocnice Vyškov pomocí časových řad 

  Vlašic, Petr
  Tato Bakalářská práce se zabývá některými důležitými ukazateli nemocnice města Vyškov pomocí časových řad. V první části práce jsou uvedené teoretické poznatky statistických metod a to konkrétně časových řad. A v druhé ...
 • Analýza změn vybraných ukazatelů internetového obchodu Sportobchod.cz 

  Nguyen, Anh Khoa
  Bakalářská práce je zaměřená na rozbor ukazatelů internetového elektronického obchodu firmy Sportobchod.cz pomocí metody časových řad. Práce je rozdělená na části, kde první část obsahuje teorii spojenou s časovými řadami ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Kinc, Petr
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh a vývoj softwarového nástroje pomocí programovacího jazyka C# a jeho následnou implementaci do informačního systému Microsoft Dynamics NAV. Úkolem tohoto nástroje je pomocí ...
 • Popis provozu lékárny Helios pomocí statistických metod 

  Šimková, Marcela
  Diplomová práce používá vybrané statistické metody k popisu provozu lékárny Helios. Zabývá se řízením zásob v modelu nezávislé poptávky a dále analyzuje ukazatele týdenních tržeb, denních tržeb a útrat na zákazníka. Hlavním ...
 • Posouzení ekonomických ukazatelů společnosti Vinařství U Kapličky s.r.o. pomocí časových řad 

  Šešulka, Michael
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení vybraných ekonomických ukazatelů společnosti Vinařství U Kapličky s.r.o. pomocí časových řad. Teoretická část práce obsahuje problematiku časových řad, regresní funkce a popis ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod 

  Matlas, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení vybraných ukazatelů firmy Slévárna Kuřim, a.s. pomocí statistických metod. Práce je rozdělena na tři hlavní části. Problematika časových řad, regresní analýzy a vybraných ...
 • Statistická analýza rizikových finančních faktorů podniku 

  Raclavský, Lukáš
  Obsahem diplomové práce je statistická analýza rizikových finančních faktorů podniku. V rámci této analýzy byly stanoveny dominantní rizikové ekonomické a finanční ukazatele pro konkrétní podnik a byl proveden popis vybraných ...
 • Statistické vyhodnocení přijímacích zkoušek 

  Tihlaříková, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá statistickým vyhodnocením přijímacích zkoušek na Fakultu podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně, konkrétně vyhodnocením kvalit uchazečů o studium bakalářského studijního oboru Daňové ...
 • Statistické zhodnocení výkonnosti vybraných investičních fondů 

  Mitrengová, Anna
  Existuje hodně způsobů, jak zhodnocovat své peníze. Jedním z nich je jejich investování do investičních fondů. V dnešní době je však složité vybrat ve velké nabídce těchto fondů pro nás, jako investory, ten správný. Proto ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Havel, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na vypracování vybraných poměrových ukazatelů dvou konkurenčních společností, zpracování časových řad z těchto ukazatelů a jejich vyrovnání. Na jejich základě se stanoví prognóza budoucího ...