Now showing items 1-3 of 3

 • Laboratorní úloha s Siemens LOGO! 

  Matiaško, Dušan
  Cieľom bakalárskej práce je návrh a vypracovanie riešenia laboratórnej úlohy zameranej na reguláciu teploty pomocou dvojpolohového regulátoru s využitím Siemens LOGO!8. Úvod práce je venovaný teoretickému zoznámeniu sa so ...
 • Návrh a optimalizace PID regulátoru pro sdruženou regulaci teplota/vlhkost 

  Tomanek, Marek
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a optimalizovať reguláciu teploty a vlhkosti inkubátora. Regulácia bude riadená mikrokontrolérom Atmel AVR. Procesor bude prostredníctvom PWM výstupu riadiť intenzitu ohrievania a vyparovania ...
 • Řídící systém kalící hlubinné pece 

  Chovanec, Jozef
  Predmetom tejto práce je vytvoriť riadiaci systém kaliacej hlbinnej pece a navrhnúť reguláciu teploty. Je uvedený popis funkcie a konštrukcia pece. Ďalej sú porovnané súčasne inštalovaný riadiaci systém B&R 2005 a navrhovaný ...