Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení chapadla robotického ramene 

    Luža, Radim
    Práce se zabývá návrhem regulátoru síly pro robotické chapadlo Schunk PG70. V první části popisuje vlastnosti, elektrické zapojení, propojení s řídícím systémem a testování chapadla. V druhé části potom práce popisuje návrh ...