Now showing items 1-15 of 15

 • Aplikace pro výuku práce s regulárními výrazy 

  Heroutová, Tereza
  Dokument se zabývá vznikem aplikace, která umožňuje interaktivní výuku práce s regulárními výrazy. Velký důraz je kladen na názorné podání látky a efektivní uživatelské rozhraní tak, aby ovládání bylo co nejvíce intuitivní. ...
 • Automatická tvorba testů pro předmět ISJ 

  Bambas, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou testů do předmětu ISJ. Cílem práce je implementace aplikace pro automatickou inteligentní tvorbu testů týkajících se skriptovacích jazyků Ruby a Python a regulárních výrazů s podporou ...
 • Comparing Main Spectroscopic Da 

  Pokorny, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This article deals with comparing of data in the main world spectroscopic databases NIST and Kurucz. Our target was to calculate differences in the ratio of Stark broadening and function F which depends on electron density, ...
 • Detekce narušení počítačové sítě 

  Hank, Andrej
  Stále rastúce rozšírenie a priepustnosť počitačových sietí prináša mnoho bezpečnostných hrozieb. Jedným z prostriedkov zabezpečenia sú systémy detekcie narušenia (IDS). Nízka priepustnosť softwérových IDS vyúsťuje vo vývoj ...
 • Efektivní algoritmy pro práci s čítacími automaty 

  Mikšaník, David
  Čítací automaty (CA) jsou klasické konečné automaty rozšířené o omezené čítače. CA stále reprezentují třídu regulárních jazyků, ale kompaktněji než konečné automaty. Jelikož jsou CA nedávným modelem, chybějí zde efektivní ...
 • Formát XML pro značkování slovníků 

  Vavrečan, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním elektronických slovníků ve formátě LMF, jejich analýzou a převodem do jednotné podoby. Cílem je vytvořit systém, který díky hromadným změnám ulehčí strojové zpracování slovníků. ...
 • Generátor vědeckých webových portálů 

  Pavelka, Petr
  Generátor vědeckých webových portálů je rozsáhlý projekt, jehož cílem je vytvoření systému, který umožní budování webových portálů za účelem poskytování přehledu vědeckých prací z konkrétních oblastí. Jednou z částí tohoto ...
 • Hledání regulárních výrazů s využitím technologie FPGA 

  Kubiš, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá možnosťami hardvérovej akcelerácie vyhľadávania regulárnych výrazov. Obsahom práce je analýza už existujúcich hardvérových architektúr a zhodnotenie ich pozitívnych a negatívnych vlastností. Na ...
 • Implementace filtru síťového provozu v FPGA procesorem Microblaze 

  Viktorin, Jan
  Práce se zabývá možnostmi hardwarové akcelerace softwarového filtru síťového provozu běžícímu na procesoru MicroBlaze v FPGA čipu Spartan-3E. Akcelerovanou aplikací je standardní firewall Linuxového jádra názývaný iptables, ...
 • Implementace jednotky pro vyhledávání vzorů v FPGA 

  Košař, Vlastimil
  Tato práce pojednává o algoritmech pro vyhledávání vzorů používaných v moderních systémech pro detekci nežádoucího provozu, přičemž se zaměřuje na algoritmy umožňující vyhledávání regulárních výrazů. Zabývá se přístupy ...
 • Knihovna pro rychlé zpracování síťových dat 

  Vokráčko, Lukáš
  Tato práce se zabývá časově kritickými operacemi v oblasti počítačových sítích a zahrnuje návrh API pro knihovnu implementující tyto operace. Mezi zpracované operace patří vyhledání nejdelšího shodného prefixu pomocí ...
 • Konstrukce nedeterministických konečných automatů 

  Stanek, Timotej
  Tato práce pojednává o problematice konstrukce nedeterministických konečných automatů z PCRE regulárních výrazů s ohledem na jejich parametry při použití v IDS systémech. Rozebraná je také gramatika PCRE výrazů. Dále jsou ...
 • Přístupnost webových technologií a její standardy 

  Konečná, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá přístupností a webovými standardy. Vysvětluje důleţitost vytváření přístupných webových stránek vzhledem k zdravotně postiţeným uţivatelům. Jednotlivá postiţení jsou stručně popsána v ...
 • Syntaxí řízený editor popisného jazyka ISAC a jazyka generického assembleru v platformě Eclipse 

  Šuška, Boris
  Práce se zaoberá vytvořením LR parsra z gramatiky zapsané formálně. Vytvořením lexikálního analyzátoru založeného na deterministickém konečném automatu, který je vytvářen z regulárnich výrazů popisujícich lexémy jazyka. ...
 • Vytvoření nástroje na automatizaci procesů a sledování jeho přínosu 

  Nečas, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá kompletním vývojem procesu automatické přípravy textu pro jeho zvýraznění uvnitř DTP dokumentu ve formátu PDF, a to od analýzy požadavků, přes návrh a implementaci, až po zjištění přínosu v rámci ...