Now showing items 1-2 of 2

  • Polohový snímač pro dynamickou vertikalizaci 

    Hláčiková, Michaela
    Dynamický vertikalizátor je prístroj určený na rehabilitáciu pacientov so zdravotným postihnutím dolných končatín. Rehabilitácia s využitím dynamického vertikalizátora prebieha prostredníctvom hrania počítačových hier, ...
  • Rehabilitace prostoru bývalých Jaselských kasáren v Brně 

    Iľko, Lukáš
    Projekt rehabilitácie priestoru bývalých Jaselských kasární v Brne kladie dôraz na rozvoj génia loci a kultúrnej identity daného miesta. Súčasťou spracovania, je presun praktickej výuky SOU tradičných remesiel bližšie k ...