Now showing items 1-2 of 2

  • Hudební klub v Brně 

    Muzikář, Vladimír
    Na základě ateliérové studie AG35 je zpracována tato bakalářská práce, která studii dále rozvádí do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Tématem práce je Hudební klub v Brně, pro ...
  • Umělecká škola v Brně 

    Králík, Ondřej
    Novostavba umělecké školy v Brně se nachází na severovýchodním svahu Kraví hory v blízkosti centra Brna. Koncept formování i umístění budovy vycházel z předpokladu, že zadaný pozemek bude přetvořen v park a samotná škola ...