Now showing items 1-3 of 3

 • Nízkorozpočtové bydlení pro mladé 

  Uchytil, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu nízkorozpočtového bydlení pro mladé. Jedná se o bytový dům o 5-ti nadzemních podlaží, určený převážně jako startovací bydlení pro mladé lidi. První podlaží je řešeno jako bezbariérové ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Pospíšilová, Zuzana
  Návrh je založen na silném potenciálu pozemku v souvislosti s jeho atraktivním umístěním v blízkosti centra Brna a zároveň v těsné návaznosti na přírodu. Hmotové řešení plyne ze snahy vytvořit soustavu veřejných až soukromých ...
 • Posouzení železobetonového prvku použitím pravděpodobnostního přístupu 

  Sigmund, Václav
  Diplomová práce se zabývá posouzením železobetonového prvku pomocí plně pravděpodobnostního přístupu a jeho porovnáním s metodou dílčích součinitelů spolehlivosti. Tento přístup posouzení mezního stavu únosnosti bude ...