Now showing items 1-9 of 9

 • Autosalon 

  Václavík, Marek
  Diplomová práce se týká novostavby samostatně stojícího autosalonu s jedním podzemním a dvěmi nadzemními podlažími. Objekt je rozdělen na 2 části, kdy hlavní část tvoří v prvním nadzemním podlaží ukázková místnost (showroom) ...
 • Autosalon 

  Schusterová, Soňa
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace k provedení novostavby objektu autosalonu s autorizovaným servisem a spádovým finančním centrem ve městě Kroměříž. Objekt byl navržen jako samostatně stojící ...
 • Centrální požární stanice Hradec Králové - stavebně technologický projekt 

  Malina, Marek
  Diplomová práce se zabývá tvorbou stavebně technologického projektu pro budovu Centrální požární stanice v Hradci Králové – 1.Etapa. Objekt tvoří pět nadzemních podlaží a jedno podzemní. Cílem práce je vybrat a zpracovat ...
 • Hotel Garni 

  Kovář, Kamil
  Projektová dokumentace garni wellness hotelu o jednom podzemním a třech nadzemních podlažích z monolitického železobetonového skeletu, vyplněno zdivem POROTHERM, vodorovné konstrukce prefabrikované panely HELUZ, zastřešeno ...
 • Planetárium s kavárnou 

  Vlčková, Sabina
  Diplomová práce na téma „Planetárium s kavárnou“ je zpracována ve formě projektové dokumentace k provedení stavby. Navržený objekt je řešen jako dvoupodlažní nepodsklepený s hlavními půdorysnými rozměry 52,8 x 27,47 m a ...
 • Polyfunkční dům Olomouc Hněvotínská - stavebně technologický projekt 

  Mráček, Ondřej
  Ve své diplomové práci jsem se zabýval vypracováním stavebně technologického projektu pro polyfunkční dům v Olomouci na Tabulovém Vrchu. Cílem práce je vybrat a vypracovat vhodné řešení stavby z hlediska finančních, časových ...
 • Sport & relax centrum 

  Sobotka, Martin
  Objekt SPORT & RELAX CENTRUM je novostavba tvořena nosným ŽB monolitickým skeletem. Výplňové zdivo je tvořeno z pórobetonových tvárnic YTONG. Zateplení je provedeno z desek z minerální vlny. Fasáda je provětrávaná a vytvořena ...
 • Stavebně technologický projekt polyfunkčního domu Sokolská 5 v Olomouci 

  Slováček, Ondřej
  Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu Polyfunkčního domu Sokolská 5. V rámci diplomové práce je zpracována souhrnná technická zpráva, zpráva zařízení staveniště a výkresy pro ...
 • TITANIUM - technologická etapa hrubé horní stavby 

  Ševčík, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je řešení železobetonové monolitické části hrubé horní stavby a to především návrh technologického postupu pro realizaci nosné konstrukce budovy. V technologických předpisech bude zpracován ...