Now showing items 1-12 of 12

 • Autosalon 

  Schusterová, Soňa
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace k provedení novostavby objektu autosalonu s autorizovaným servisem a spádovým finančním centrem ve městě Kroměříž. Objekt byl navržen jako samostatně stojící ...
 • Knihovna v Hluku 

  Šimková, Lucie
  Diplomová práce řeší novostavbu samostatně stojící budovy městské knihovny. Objekt je navržen jako dvoupodlažní s jedním podzemním podlažím. Provoz knihovny je rozčleněn na veřejnou a neveřejnou část. V suterénu se nachází ...
 • Městská knihovna 

  Žajdlík, Pavel
  Diplomová práce řeší novostavbu objektu městské knihovny o 3 nadzemních podlažích. Provoz knihovny je rozdělen na veřejnou a neveřejnou část. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí místnosti šaten, technického zařízení, ...
 • Návrh a posouzení výztuže vybraných nosných prvků ŽB objektu 

  Čírtková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem částí rodinného železobetonového domu. Konkrétně jde o návrh stropní desky nad 1.np a schodišťovou deskou. Vytvoření modelu a vyšetření vnitřních sil bylo provedeno v programu RFEM. Pro ...
 • Nízkoenergetický rodinný dům 

  Veselý, Radim
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace nízkoenergetického rodinného domu ve městě Třebíč. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Rodinný dům se nachází na ...
 • Obnova lázní Zábrdovice 

  Hostinský, David
  Cílem bakalářské práce je rozvinout architektonickou studii rozšiřující historický areál městských lázní v Brně Zábrdovicích o novostavbu krytého plaveckého bazénu. Zadaná parcela je situována při ulici Zábrdovické v těsném ...
 • Polyfunkční dům 

  Velecký, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem monolitické železobetonové konstrukce vícepodlažního polyfunkčního domu dle podkladu. Konktrétně je zde řešena základová deska a obvodová stěna v 1.PP s přihlédnutím na vodonepropustnost ...
 • Polyfunkční dům 

  Hirt, Lukáš
  V diplomové práci řeším novostavbu polyfunkčního domu. Objekt se bude nacházet ve městě Brno-Horní Heršpice, Sokolova ulice, parcela č. 707/1, okres Brno. Polyfunkční dům je čtyřpodlažní. Rozměry v maximálním opsaném obrysu ...
 • Polyfunkční dům v Liberci 

  Hůlková, Lucie
  Předmětem mé diplomové práce „ Polyfunkční dům v Liberci“ je návrh a vypracování projektové dokumentace polyfunkčního domu v Liberci. Návrh domu respektuje jak územní plán obce, tak i stávající uliční zástavbu. Dům má jedno ...
 • Rehabilitační centrum 

  Duben, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby rehabilitačního centra v Havlíčkově Brodě. Rehabilitační centrum se skládá ze tří dilatačních celků, prostřední hlavní celek je dvoupodlažní a částečně podsklepený s plochou ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Kašpar, Jiří
  Bakalářská práce řeší rodinný dům s provozovnou. Provozovnou má být kosmetický salon s manikúrou. Objekt je umístěn na pozemku č. 562/10 v obci Daskabát. Byt v rodinném domě slouží pro čtyřčlennou rodinu. Stavba má dvě ...
 • Stavebně technologický projekt administrativní budovy 

  Lačňák, Slavomír
  Diplomová práce se zabývá výstavbou hlavních technologických etap objektu administrativní budovy Vídeňská v Brně. Práce obsahuje technickou zprávu, technologickou studii, technologické předpisy, návrh stavebních strojů a ...