Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza procesu veřejné autobusové dopravy 

  Růčka, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou procesu veřejné autobusové dopravy, se zaměřením na návrh subprocesu řízení reklamací. Obsahem práce je popis subprocesů hlavního procesu autobusové dopravy, analýza původního stavu ...
 • Návrh a zavedení systému sběru informací o spolehlivosti stroje 

  Kurowski, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému sběru informací o reklamacích strojů, zavedením tohoto systému a návrhem dalšího zpracování dat pro eliminaci nákladů na reklamace.
 • Návrh na snížení počtu neshod s využitím nástrojů kvality 

  Vondruška, Jiří
  Práce je zaměřena na snižování počtu neshod s využitím nástrojů kvality ve společnosti zabývající se barvením a zušlechťováním textilních materiálů. Cílem je návrh systému řízení neshod. Na základě analýzy současného způsobu ...
 • Návrh opatření na snížení zákaznických reklamací 

  Charvátová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zákaznických reklamací předních světlometů ve firmě Automotive Lighting s. r. o. Cílem je zanalyzovat stav zákaznických reklamací za rok 2018 a pomocí Paretovy analýzy vyhodnotit ...
 • Podnikatelský záměr-zlepšení řízení jakosti ve firmě Teva Czech Industries s.r.o. 

  Sobotík, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na řízení jakosti ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o. Analyzuje současnou situaci a problémy v této oblasti, pomocí kterých následně navrhuje zlepšení vedoucí ke zvýšení jakosti, sníţení ...
 • Reverzní logistika ve vybraném podniku 

  Nečasová, Sára
  Diplomová práce se zabývá reverzní logistikou ve výrobním podniku German Motor Parts CZ, s.r.o. Na základě teoretických východisek provádí výzkum a analýzu činností podniku z pohledu logistiky. Jednak zkoumá činnosti zpětné ...
 • Revize systému Jidoka 

  Turková, Daniela
  Cílem diplomové práce bylo navržení vhodných zlepšení týkající se uplatňovaného nástroje kvality – Jidoka ve firmě Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. ve Frenštátě pod Radhoštěm. V úvodu práce byly ...
 • Řízení jakosti a řízení reklamací ve společnosti 

  Krčálová, Jana
  Diplomová práce se zabývá současným stavem systému řízení jakosti a řízení reklamací. Informace získané provedenou analýzou stavu ve společnosti vedou k navržení možností a metod, které povedou ke zlepšení řízení jakosti ...
 • Software pro online reklamace 

  Pololáník, Petr
  Tato práce se zabývá vytvářením moderních webových aplikací. Jsou rozebrané technologie, které se používají při návrhu a implementaci těchto aplikací. Práce se převážně zabývá vytvořením aplikace pro vyřizování reklamací. ...
 • Systém řízení jakosti společnosti a řízení reklamací 

  Urbanová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá systémem řízení jakosti a jeho uplatněním ve společnosti Tyco Electronics EC Trutnov, s. r. o. Praktická část je zaměřena na řízení reklamací a zavedení sledování nákladů na jakost.
 • Zpracování reklamací z pohledu kvality 

  Voborník, Petr
  Předkládaná práce se zabývá problémy zpracování zákaznických reklamací z pohledu kvality. Základní zaměření práce je představení procesu zpracování a vyhodnocením reklamací. Představuje klíčové sledované ukazatele procesu ...