Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingové kampaně 

    Rusňáková, Alexandra
    Bakalárska práca sa zameriava na vytvorenie marketingovej kampane pre študijný program Manažérska informatika. Vychádza z teoretických poznatkov z oblasti marketingu a tvorby reklamnej kampane, ktoré následne využíva v ...