Now showing items 1-5 of 5

 • Elektronicky rekonfigurovatelné kmitočtové filtry 

  Gajdoš, Adam
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout filtrační SISO struktury s elektronicky rekonfigurovatelnou změnou přenosové funkce za pomoci netradičních aktivních prvků s minimálně jedním řiditelným parametrem. V první části práce ...
 • Emergentné urbánne stratégie: Pravidlá rekonfigurácie města 

  Buš, Peter (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  A city as a complex phenomenon and an entirety of events, its communication flows (information and data telecommunication networks and their access points), energy, goods and materials distribution and movement of users ...
 • Implementace CellMatrix v FPGA 

  Martinák, Jan
  Hardware s možností rekonfigurace představuje moderní trend ve vývoji nových obvodů. Stále rostoucí požadavky na takovou architekturu vyústily ve snahy vytvořit obvod, který dokáže rekonfiguraci provádět paralelně a lokálně. ...
 • Využití genetických algoritmů při optimalizaci procesů v elektroenergetice 

  Paar, Martin
  Aktuální vývoj v oblasti regulace spolehlivosti dodávky elektrické energie v energetických odvětvích, směřuje k zavádění systémových i zákaznických standardů. Postupná liberalizace trhu s elektrickou energii v zemích ...
 • Využití paměťové karty SD na platformě FITKit 

  Gazda, Martin
  Hardware s možností rekonfigurace představuje moderní trend ve vývoji nových obvodů. Velké množství vestavných systémů je využíváno jako mobilní zařízení s vysokými nároky na množství zpracovávaných dat i energetickou ...