Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikační deska pro řízení systémů řezacích stolů 

    Bačík, Zdenko
    Tato práce se zabývá problematikou realizace PCI řadiče pomocí technologie FPGA. Popisuje návrh a implementaci komunikační karty určené do PCI sběrnice, která slouží k ovládání servomotorů řezacích strojů. V tomto projektu ...
  • Řadič sběrnice PCI pro vývojovou kartu s obvodem FPGA 

    Ilavský, Ľubomír
    Daná diplomová práce se zabývá problematikou komunikace na sběrnici PCI a návrhem řadiče PCI pro kartu s obvodem FPGA. Na úvod ukazuje funkčnost a struktura obvodů FPGA. Následně popisuje princip komunikace prostřednictvím ...