Now showing items 1-1 of 1

  • Zpracování dat pro 3D 

    Babinec, Tomáš
    Práce spadá do oboru počítačového vidění. Popisuje vývoj softwarového prostředí pro zpracování 3D dat. Obsahuje návrh datových objektů v jazyce C++ vhodných pro popis prvků scény a jejich vazebních vztahů. Zabývá se také ...