Now showing items 1-2 of 2

  • 3D rekonstrukce obličeje z 2D snímku 

    Karhánek, Martin
    Tato práce se zabývá možnými přístupy k 3D rekonstrukci obličeje z 2D snímku. Jsou zde popsány způsoby analýzy vstupního snímku, jako lokalizace obličeje a obličejových rysů, ze kterých rekonstrukce vychází. Dále je čtenář ...
  • Rekonstrukce 3D modelu obličeje pomocí zařízení Kinect 

    Nesvadba, Tomáš
    Cílem této bakalářské práce je navrhnout způsob pro zvýšení rozlišení 3D modelů obličeje pořízených senzorem Kinect a toto řešení implementovat. V práci jsou popsány metody snímání 3D modelů,senzor Kinect a jeho vlastnosti ...