Now showing items 1-2 of 2

  • Ekonomické charakteristiky životního cyklu stavebního díla 

    Aigel, Petr
    Ekonomické charakteristiky stavebního objektu v životním cyklu stavebního díla jsou velice obsáhlým tématem. Podchycují jak stránku ekonomickou, tak s tím spojenou i stránku technickou. Rovněž životní cyklus stavebního ...
  • Vliv rozsahu rekonstrukce na cenu stavebního objektu 

    Hasilík, Jakub
    Tato diplomová práce se zabývá vlivem rozsahu rekonstrukce na cenu stavebního objektu. Vliv rozsahu rekonstrukce spočívá v porovnání celkových vynaložených nákladů na mostní objekt při rekonstrukci vrchní části mostu s ...