Now showing items 1-1 of 1

  • Náhrada stávajícího zdroje vytápění průmyslového objektu 

    Novák, Jan
    Cílem této diplomové práce je zpracování návrhu pro rekonstrukci centrální výtopny průmyslového areálu. V rešeršní části je stručně popsán vývoj teplárenství, rozdělení kotlů a podmínky pro výběr vhodného zdroje tepla pro ...