Now showing items 1-6 of 6

 • Brno – Staré a nové 

  Urbášková, Tereza
  Diplomová práce je založena na opětovném návrhu průrazu hlavní osy Výstaviště ( Anthropos ) — Mendlovo náměstí — Nádraží. Podkladem pro uchopení místa jsou revidované koncepční materiály převzaté z urbanisticko — architektonické ...
 • Rekultivace krajiny Ostravsko-Karvinska 

  Maťko, Marek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis problematiky životního prostředí, zejména řešení oblasti rekultivačních prací. V teoretické části jsou uvedeny poznatky týkající se životního prostředí, jeho poškození vlivem těžby ...
 • Studie vzdouvací stavby a funkčních objektů v napojení lomu ČSA na Bílinu 

  Dostál, Kryštof
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zemní hráze a funkčních objektů na lomu ČS armády na Mostecku. V tomto lomu má být v blízké budoucnosti ukončena těžba a tato studie může posloužit jako podklad v rozhodovacímí procesu o ...
 • Verification of the Possibility of Solidification Product Made of Neutralization Sludge use in the Building Industry 

  Dohnálková, Božena; Drochytka, Rostislav; Černý, Vít (Elsevier, 2013-05-16)
  This paper deals with hazardous waste solidification /stabilisation, specifically neutralization sludge that comes from active industrial sources and neutralization sludge that comes from old ecological sources. As ...
 • Vliv těžební činnosti na životní prostředí z hlediska ekotoxikologie 

  Kociánová, Sabina
  Tato práce se zabývá vlivem těžební činnosti na životní prostředí se zaměřením na ekotoxikologii. V první řadě byla v práci soustředěna pozornost na celkový dopad těžby uhlí na životní prostředí. Důkladněji práce pojednává ...
 • Způsoby rekultivace tělesa skládky komunálnícho odpadů 

  Liška, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou rekultivace tělesa skládky komunálního odpadů. Popisuje jednotlivé kroky a opatření pro její výstavbu a následné provozování.