Now showing items 1-4 of 4

 • Detekce ohně a kouře z obrazového signálu 

  Ďuriš, Denis
  Táto diplomová práca sa zaoberá detekciou ohňa a dymu z obrazového signálu. Riešenie práce využíva kombináciu konvolučnej a rekurentnej neurónovej siete. Vo výsledných modeloch strojového učenia sú využité inception moduly ...
 • Napovídač textu pomocí neuronové sítě v prohlížeči 

  Kubík, Ján Jakub
  Cieľom tejto práce je vytvoriť a natrénovať neurónovú sieť, ktorá sa následne bude používať v internetovom prehliadači pre napovedanie sekvencií anglických slov v priebehu písania textu používateľom. Zámerom je zjednodušenie ...
 • Počítačem komponovaný hudební doprovod 

  Vinš, Jakub
  Práca sa zaoberá počítačom generovanou hudbou, so zameraním na dotvorenie doprovodu do vstupnej, existujúcej piesne vo formáte MIDI pomocou neurónových sietí. V úvodnej kapitole sú predstavené existujúce prístupy pre ...
 • Rozpoznávání historických textů pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Vešelíny, Peter
  Táto práca sa zaoberá rozpoznávaním riadkov z historických textov. Historické texty pochádzajú z obdobia od 17. až 19 storočia a sú napísané pomocou fraktúry. Pri rozpoznávaní písma sa používa architektúra neurónovej siete ...