Now showing items 1-9 of 9

 • Automatické tagování hudebních děl pomocí metod strojového učení 

  Semela, René
  Systémy pro automatické tagování hudebních děl jsou jednou z mnoha výzev pro obor strojového učení, a to zejména z hlediska komplexnosti celé této problematiky. Praktické uplatnění mohou tyto systémy nalézat zejména v ...
 • Machine Learning Strategies in Electronic Trading 

  Huf, Petr
  Úspěšné obchodování na trzích je snem mnoha lidí. Zajímavým odvětvím tohoto byznysu je elektronické obchodování, kde obchodní strategie běží na počítači bez jakéhokoliv zásahu člověka. Tento způsob obchodování poskytuje ...
 • Nelineární analýza a predikce síťového provozu 

  Člupek, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá síťovým provozem a analýzou jeho vlastností. V této práci jsou rozebrány možnosti predikce síťového provozu pomocí FARIMA modelu, teorii chaosu s Lyapunovým exponentem a pomocí neuronových ...
 • Pokročilá klasifikace poruch srdečního rytmu v EKG 

  Sláma, Štěpán
  Tato práce se zaměřuje na teoretické objasnění poruch srdečního rytmu a možnosti jejich automatické detekce s využitím sítí hlubokého učení. Pro účely této práce bylo využito celkově 6884 10sekunových záznamů EKG s měřenými ...
 • Predikce datového toku v počítačových sítích 

  Zvěřina, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce bylo seznámit se s problematikou predikce výskytu dat v počítačových sítích. Dále se tato práce zabývala síťovým provozem a analýzou jeho vlastností. V této práci byly rozebrány možnosti ...
 • Redukce šumu audionahrávek pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Talár, Ondřej
  Práce se zabývá možností použití hluboké rekurentní neuronové sítě typu Long Short-Term Memory pro robustní odšumování zarušeného signálu. LSTM je v současnosti velice lákavá architektura díky své vlastnosti pamatovat si ...
 • Redukce šumu audionahrávek pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Talár, Ondřej
  Práce se zabývá možností použití hluboké rekurentní neuronové sítě typu Long Short-Term Memory pro robustní odšumování zarušeného signálu. LSTM je v současnosti velice lákavá architektura díky své vlastnosti pamatovat si ...
 • Využití neuronových sítí pro predikaci síťového provozu 

  Pavela, Radek
  V této práci jsou prodiskutovány statické vlastnosti síťového provozu. Dále jsou rozebrány možnosti jeho predikce, se zaměřením na neuronové sítě. Konkrétně tedy hlavně rekurentní neuronové sítě. Trénovací data byla stažena ...
 • Využití veřejných obchodních informací pro automatický trading 

  Gráca, Martin
  V dnešní době moderních technologií a výkonných počítačů již klasické obchodní modely přestávají fungovat. Pro úspěšné obchodování na burze, generující konzistentní zisky, je proto vhodné využít nových možností a technologií. ...