Now showing items 1-9 of 9

 • Financování rozvoje vzdělávacích aktivit na SPŠ Bruntál z prostředků EU 

  Šulkovský, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku dotací z Evropské Unie. Pojednává o možném využití dotace z Evropských Strukturálních Fondů na podporu zvýšení odborného vzdělání v Moravskoslezském kraji. Využití těchto prostředků ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Brno - venkov 

  Malana, Milan
  Diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okres Brno - venkov. Analyzuje faktory ovlivňující nezaměstnanost i strukturu uchazečů o práci z hlediska různých kategorií. Formuluje opatření, která by měla přispět ...
 • Návrhy na řešení problému nezaměstnanosti v Kraji Vysočina 

  Slezáková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti v Kraji Vysočina. Jsou zde analyzovány situace, které ovlivňují nezaměstnanost jednotlivých skupin uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Součástí práce jsou i ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Brno-venkov 

  Malana, Milan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okres Brno - venkov. Analyzuje faktory ovlivňující nezaměstnanost i strukturu uchazečů o práci z hlediska různých kategorií. Formuluje opatření, která by měla ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Ostrava 

  Benda, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena do problematiky nezaměstnanosti v okrese Ostra-va. Analyzuje situace, které ovlivňují nezaměstnanost jednotlivých skupin uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Práce formuluje návrhy řešení a ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Vyškov 

  Piňous, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na návrhy v oblasti snižování nezaměstnanosti v okrese Vyškov. Cílem je snížení míry nezaměstnanosti a zvýšení uplatnitelnosti uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Analyzuje aktuální situaci ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Vyškov 

  Švehlová, Renata
  Diplomová práce poukazuje na nezaměstnanost jako na vážný ekonomický, společenský a sociální problém. Práce se soustředí na problematiku nezaměstnanosti v okrese Vyškov. Analyzuje nezaměstnanost z pohledu různých skupin ...
 • Studie zaměstnanosti v atletických klubech města Brna 

  Šaršonová, Michaela
  Tato práce se zabývá studií zaměstnanosti v atletických klubech města Brna. Nejdříve jsou vysvětleny základní pojmy. Poté se práce zaměřuje na specifikace jednotlivých atletických klubů. Jsou zde rozebrány kvalifikace ...
 • Využití ESF při řešení problematiky nezaměstnanosti v okrese Břeclav 

  Blažková, Irena
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Břeclav a jejím řešením pomocí využití finančních zdrojů z Evropského sociálního fondu na aktivní politiku zaměstnanosti. Teoretická část práce se zaměřuje ...