Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh databáze a webových stránek firmy 

    Slobodník, Milan
    Bakalářská práce popisuje návrh databáze a postup při tvorbě firemního webu. Práce seznamuje se základními teoretickými východisky, analyzuje současný problém ve firmě a snaží se jej vhodnými metodami řešit. Návrh řešení ...
  • Návrh databáze pro Eltex electronics 

    Kravcová, Jitka
    Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu databázového systému přizpůsobenou požadavkům společnosti ELTEX electronics. Návrh databáze je realizován v databázovém systému MySQL. Databáze je navržena pro účely archivace ...