Now showing items 1-1 of 1

  • Extrakce vztahů mezi pojmenovanými entitami zmíněnými v textu 

    Voháňka, Ondřej
    Tato bakalářská práce se zabývá extrakcí vztahů. Vysvětluje základní znalosti nutné pro vývoj extrakčních systémů. Dále popisuje návrh, implementaci a srovnání tří vlastních systémů, které jsou řešeny jinými způsoby. Jsou ...