Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

    Kubíček, Michal
    Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti PERSPEKTA s.r.o. v letech 2007 až 2012 prostřednictvím vybraných finančních ukazatelů. Cílem práce je analýza současné finanční situace a stanovení návrhů ke zlepšení ...
  • Měření vibrací 

    Weigl, Martin
    Tato bakalářská práce poskytuje teoretický základ vibrací a přináší průřez současnými možnostmi jejich měření, včetně popisu jednotlivých technologií.