Now showing items 1-2 of 2

  • Kontrolní a regulační systém skleníku 

    Prokop, Martin
    Předmětem této práce je návrh automatického zavlažovacího systému pro skleník, který bude schopen měřit teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu a vlhkost půdy. A na základě těchto hodnot ovládat větrání a zavlažování.
  • Měření vybraných fyzikálních veličin 

    Zajíček, Matouš
    V úvodu této práce je provedena stručná literární rešerše existujících typů a principů funkcí vybraných senzorů teploty, atmosférického tlaku, relativní vlhkosti, hmotnosti a ostrovních zdrojů elektrické energie. Následující ...