Now showing items 1-5 of 5

 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Valihrachová, Lea
  Úspěšné řízení firmy je v době probíhající celosvětové hospodářské krize závislé na schopnostech managementu podniku a kvalitě informací, na základě kterých jsou vytvářena rozhodnutí. Finanční analýza nabízí celou řadu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šťastná, Kristýna
  Bakalářská práce s názvem „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“, se zaměřuje na zhodnocení společnosti YCNEGA technologies s.r.o. na základě ukazatelů finanční analýzy. Práce obsahuje vyhodnocení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Totková, Kamila
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace podniku Petr Hobža, výrobce Strážnických brambůrek, a to na základě vybraných ukazatelů finanční analýzy. Podkladem pro zhodnocení finančního hospodaření podniku ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sedláčková, Lucie
  Cílem diplomové práce je kompletní zhodnocení finanční situace společnosti v letech 2005 až 2009 na základě vybraných metod finanční analýzy. Dále je práce zaměřena na návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají ...
 • Zhodnocení plánované investice ve vybraném podniku s ohledem na finanční situaci 

  Puchnarová, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na posouzení efektivnosti plánované investice v Zemědělském družstvu Dešov. Pro hodnocení efektivnosti investičního záměru jsou uplatněny statické a dynamické metody. V práci je provedena finanční ...