Now showing items 1-1 of 1

  • Studium vlastností gelových elektrolytů metodami NMR 

    Mrnka, Michal
    Teoretická časť práce sa zaoberá vysvetlením javu nukleárnej magnetickej rezonancie, relaxačných procesov v systéme jadrových spinov, základných techník merania relaxačných časov. Ďalej je v práci popísaná difúzia a metódy ...