Now showing items 1-20 of 50

 • Analýza složené soustavy s různým podílem plniva 

  Mydlář, Marek
  Diplomová práce se zabývá vlivem klimatických podmínek na dielektrické vlastnosti kompozitního materiálu (impregnační lak TSA 220S na bázi epoxidové pryskyřice a mletá slída 60.030). Vzorky jsou analyzovány metodou ...
 • Aquapark Brno 

  Liznová, Veronika
  Tématem zadání diplomové práce je řešení sportovního areálu za Lužánkami v Brně. Cílem diplomového projektu bylo vytvořit nový moderní sportovně rekreační areál, který bude situován na pozemku vedle stávajícího plaveckého ...
 • Aquapark Brno 

  Smička, Matěj
  Tematem zadani diplomove prace je reseni sportovniho arealu za Luzankami v Brne. Cilem diplomoveho projektu bylo vytvorit novy moderni sportovne rekreacni areal, ktery bude situovan na pozemku vedle stavajiciho plaveckeho ...
 • Aquapark Brno 

  Brázdová, Zuzana
  Tématem zadání diplomové práce je Aquapark Brno – v území za Lužánkami. Předmětem je zpracování architektonické studie objektu aquaparku navazujícího na stávající objekt plaveckého bazénu, který byl postaven již v roce ...
 • Aquapark Brno 

  Krček, Jan
  Diplomová práce Aquapark Brno přímo navazuje na předcházející specializovaný ateliér „Sportovní centrum Za Lužánkami Brno“. Tento atelier řešil celkovou koncepci a architektonicko-urbanistickou studii tohoto území s důrazem ...
 • Bez názvu 

  Tomanová, Anna
  Akce zaměřená na experimentování s rovnováhou člověka a to jak mentální tak fyzickou. Presentovaná práce je experiment, postavený na týdnu nonstop stráveném na traverze šest metrů nad zemí v opuštěné továrně.
 • Chování lakových kompozitů v různých environmentálních podmínkách 

  Kadlec, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na přípravu zkušebních lakových vzorků plněných mikromletou slídou a na analýzu elektrických vlastností izolačního materiálu v různých environmentálních podmínkách. Za tímto účelem bylo vytvořeno ...
 • Design výukové konzole 

  Hadáček, Milan
  Cílem diplomové práce je navrhnout design multifunkční výukové konzole. Práce obsahuje několik variantních studií, barevných nárvhů a konkrétní tvarové provedení. Zahrnuje určitý vývoj v oblasti polohovacích a multifunkčních ...
 • Design zahradního nábytku 

  Jansková, Jana
  V tomto diplomovém projektu je řešen design zahradního nábytku. Tento návrh zahrnuje design křesla, dvou typů stolků a lehátka. Práce je řešena s ohledem na širší souvislosti vztahu designu zahradního nábytku s celkovým ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Dočekalová, Pavla
  Navržený objekt reaguje na komunikační osu vedoucí z náměstí. Ve středu objektu je pasáž, která tuto komunikaci prodlužuje a umožňuje tak průchod z náměstí k sídlišti. Při návrhu musela být zohledněna svažitost terénu. ...
 • Epoxy Resin with Aaluminium Oxide Nanofiller and its Dielectric Properties 

  Lontrasová, Aneta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Topic of this paper is dielectric properties of epoxy resins, containing nanoparticles of Al2O3. Dielectric spectroscopy was used during epoxy nanocomposite diagnostics. These new materials are candidates for use in ...
 • Implementace obecného assembleru 

  Husár, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obecného assembleru, který je součástí projektu Lissom. Naleznete zde popis architektur assemblerů, jejich obvyklých úkolů a zvláštní pozornost je pak věnována assembleru GNU as. ...
 • Kulturní centrum Brno 

  Pitáková, Martina
  Z dříve vypracované studie v předmětu AG33, vznikla následující bakalářská práce, která tuto studii dále rozvádí do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby. Téma práce má název Kulturní ...
 • Kvantifikace relaxačního času T1 v DCE-MRI 

  Vitouš, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami kvantifikace relaxačního času T1 a korekce nehomogenity magnetického pole B1. Pro účely měření je vytvořen fantom pomocí 3D tisku. Nejprve je provedena rešerše na dané téma, následně ...
 • Měření difúzních koeficientů technikami magnetické resonance 

  Král, Jakub
  Bakalářská práce se věnuje zobrazovacím technikám založeným na principu nukleární magnetické rezonance. Tyto techniky patří mezi jedny z nejmodernějších metod studia fyzikálních, chemických a biologických vlastností látek. ...
 • Monitor alfa aktivity 

  Kašpar, Blahoslav
  Tato práce se zabývá problematikou EEG biologické zpětné vazby a možnostmi jejího využití při terapii. Metoda EEG biologické zpětné vazby napomáhá pacientovi k dosáhnutí stavu relaxace. Jedná se o neinvazivní terapeutickou ...
 • Náhrada šroubového spoje dílců světlometu plastovým trnem 

  Lysa, Bohuslav
  Diplomová práce zabývající se problematikou náhrady šroubového spoje dílců světlometu plastovým trnem. Obsahuje analýzu technologie světlometu včetně popisu předepsaných zkoušek životnosti. Na základě analýzy jsou vypracovány ...
 • Návrh asfaltových směsí typu SAL určených pro opravu cementobetonových krytů 

  Vlk, Radomír
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a použitím asfaltové vrstvy se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL a porovnání vrstev SAL s různými druhy pojiv. V první teoretické části se diplomová práce zaměřuje na obecnou ...
 • Návrh marketingového plánu wellness centra 

  Hlavenková, Miluše
  Bakalářská práce se zabývá marketingovou analýzou podniku a návrhy vhodné pro posílení konkurenceschopnosti a dalšího růstu společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První část se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti ...
 • Návrh speciálních asfaltových směsí SAL určených pro opravu cementobetonových krytů 

  Kalfeřt, Martin
  V této diplomové práci se navrhuje vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin (SAL). V teoretické části je popsána vrstva SAL, dále jsou popsány vstupní materiály, jejich výroba a návrh jednotlivých směsí. Následuje ...