Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr 

    Ondroušková, Jitka
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru na založení relaxačního zařízení. Práce se skládá z části teoretické, analytické a návrhové. Teoretická část obsahuje poznatky, které jsou aplikovány v další ...