Now showing items 1-6 of 6

 • Diagnostika spolehlivosti technických zařízení 

  Bábek, Tomáš
  Tato práce se zabývá teorií spolehlivosti a diagnostiky . Obsahuje stručné vysvětlení pojmů, které se vyskytuji v odvětví spolehlivosti technických zařízení. Dále je součástí práce určování spolehlivostnich ukazatelů, ...
 • How Reliable is the Durability of RC Structures? 

  Teplý, Břetislav; Rovnaník, Pavel; Keršner, Zbyněk; Rovnaníková, Pavla (Czech Technical University in Prague, 2004-12-01)
  The goal of this paper is to show some trends and time profiles of the reliability index relevant to the Serviceability Limit State considering the design service life of RC structures.
 • Nelineární analýza zatížitelnosti železobetonového mostu 

  Šomodíková, Martina
  Předmětem diplomové práce je problematika posouzení zatížitelnosti mostů pozemních komunikací a plně pravděpodobnostního přístupu k výpočtu spolehlivosti. Práce zahrnuje nelineární analýzu zatížitelnosti zvolené mostní ...
 • Odhad životnosti železobetonových mostů 

  Doležel, Jiří
  S narůstajícím stářím betonových mostů pozemních komunikací je velmi aktuální otázka určení jejich spolehlivosti a úrovně zatížitelnosti pro požadovanou zbytkovou životnost konstrukce. Doktorská práce představuje ucelenou ...
 • Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti a životnosti železobetonových mostů 

  Šomodíková, Martina
  Práce je zaměřena na vytvoření komplexní metodiky pro pravděpodobnostní analýzu spolehlivosti a životnosti železobetonových konstrukcí, zejména mostů pozemních komunikací. Stanovení jejich zatížitelnosti je prováděno s ...
 • Stochastická analýza smykového porušování železobetonových nosníků 

  Kucek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na řešení odezvy na zatížení mostní konstrukce z nosníků KA-73. K řešení odezvy jsou použiti návrhové metody nelineární analýzy pomocí konečných prvků na stochastické a deterministické úrovni. ...