Now showing items 1-5 of 5

 • Hodnocení materiálových a procesních faktorů na DPS metodou smáčecích vah 

  Chloupek, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou smáčecích sil při pájení. Hodnotí materiálové a procesní vlivy na průběhy smáčecích sil. Cílem je nastavení technologických operací vedoucí k maximální kvalitě pájeného spoje.
 • Moderní způsoby připojování čipů 

  Nešpor, Dušan
  Předkládaná práce se zabývá problémy pouzdření a připojování čipů. Základním zaměřením práce je stanovení velikostí mechanického pnutí mezi pouzdrem a substrátem, v závislosti na termodynamickém namáhání, pro různé materiály. ...
 • Predikce nákladů na záruky za jakost 

  Vintr, Michal
  Disertační práce se zabývá problematikou záručních nákladů a jejich predikce při poskytování jednorozměrných a zejména dvourozměrných záruk za jakost. Práce je zaměřena na návrh prakticky použitelných metod a postupů, které ...
 • Vodohospodářské řešení nádrže Vlachovice na vodním toku Vlára 

  Rajsiglová, Veronika
  Diplomová práce je zaměřena na zpracování vodohospodářského řešení zásobní a ochranné funkce nádrže Vlachovice na vodním toku Vlára. V rámci práce je proveden variantní návrh zásobního objemu nádrže v programu Microsoft ...
 • Využití informačních systémů ke sledování provozních parametrů malého dopravního letadla 

  Parýzek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá využitím informačních systémů při provozu malého dopravního letounu se zaměřením na aplikaci matematicko-ekonomických metod. Práce obsahuje přehled metod využitelných v různých oblastech provozu ...