Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace pro vzdálenou správu Mikrotik RouterOS 

  Doležal, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro vzdálenou správu MikroTik RouterOS. V rámci práce byla vytvořena aplikace umožňující konfiguraci síťových služeb směrovačů. Práce obsahuje návrh a implementaci ...
 • Dálkové softwarové ovládání platformy bezdrátového modulu mobilního robotu 

  Jílek, Tomáš
  Práce se zabývá možnými způsoby vzdálené správy zařízení s operačním systémem MikroTik RouterOS a výběrem vhodné varianty pro realizaci automatické vzdálené správy tohoto zařízení, které je součástí mobilního robotu. ...
 • Návrh a realizace managovatelného PoE injektoru 

  Frkal, Pavel
  Práce se zabývá možnostmi napájení síťových zařízení přes stávající strukturovanou kabeláž. Rozebírá možnosti napájení, jejich limity a možnosti měření poskytovaného výkonu. Výstupem je konstrukce 24-portového pasivního ...
 • Sběr dat ze senzorových jednotek 

  Frkal, Pavel
  Tato práce se zabývá sběrem dat ze senzorových jednotek pracujících na standardu 6LoWPAN (dle doporučení IEEE 802.15.4), který používá zjednodušení protokolu IP verze 6 na síťové vrstvě. Díky optimalizacím je toto řešení ...
 • Systém pro správu virtuálních strojů 

  Skála, Milan
  Tato práce se zabývá vytvořením návrhu a implementací aplikace pro vzdálenou správu virtuálních strojů, která bude umožňovat tuto správu automatizovat. Jsou zde popsány důvody zavádění virtualizace ve firmách a korporacích, ...
 • Vypracování technického řešení pro interaktivní prezentaci produktů 

  Mahut, Marek
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením technického řešení pro vývoj interaktivních prezentací produktů na míru firemním zákazníkům. V práci je popsáno aktuální řešení a návrh na jeho praktické zlepšení. Součástí práce je ...
 • Vzdálená správa unixového směrovače pomocí protokolu XMPP/Jabber 

  Bezdíček, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací modulárního klienta protokolu XMPP/Jabber pro interpretaci příkazů určeného pro operační systém OpenWrt. Práce obsahuje informace o protokolu XMPP/Jabber a operačním ...
 • Web server s mikroprocesorem ARM 

  Tesař, Jan
  Diplomová práce řeší návrh a implementaci webového serveru a dohledové webové stránky na vývojovém kitu FriendlyARM Mini6410. Server umožňuje pomocí http vzdáleně spravovat a monitorovat vybrané periferie. Software je ...