Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh sítě PLC pro dálkový sběr dat 

    Šebela, Miroslav
    V práci je dle zadání proveden návrh sítě PLC (power line carrier communication) pro dálkový sběr dat. Pro bližší seznámení se s touto technologií je rozvedena problematika komunikace po silovém vedení a možnosti využití ...